UML .FRI

 icon 
Autori: UML .FRI team
Verzia: 1.0-rc
Licencia: GPL-2

UML .FRI je vizuálny editor diagramov. Zameriava sa na typy diagramov často používané ľuďmi z IT. Vyvíjaný je študentmi na Fakulte riadenia a informatiky, Žilinskej univerzite v Žiline

Vlastnosti

Aktuálne je možné vytvárať a editovať:

Ďalej je možné:

Vývoj

Projekt UML .FRI vznikol na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v roku 2005. Od úplného začiatku bol vyvíjaný študentmi. Jeho vývoj je súčasťou predmetov Projekt I, II, III. Študenti sa tohoto predmetu zúčastňujú v troch po sebe nasledujúcich semestrov, počas ktorých musia pochopiť projekt, pridať vlastné časti a v poslednom semestri odovzdať ich skúsenosti a vedomosti ďalšej generácii študentov. Preto sa projekt označuje ako „generačný“.

Licencia

Nástroj UML .FRI je šírený pod licenciou GNU GPL. To znamená, že ho ktokoľvek môže voľne šíriť a používať. Navyše je šírený so zdrojovým kódom, ktorý môže byť v prípade potreby upravený pod pomienkou, že akýkoľvek softvér od UML .FRI odvodený musí byť tiež šírený pod licenciou GNU GPL.

Domovská stránka

http://www.umlfri.org/
Výber jazyka