Moje projekty

Na tomto mieste by som rád zverejnil niekoľko vlastných projektov. Takmer všetky sú šírené ako opensource, konkrétna použitá licencia je však pre každý projekt iná.

AD-DB .FRI

 icon 
Autori: me and only me
Verzia: 1.0
Licencia: non-free

AD-DB je výskumný projekt s cieľom využiť možnosti ponúkané distribuovanými databázovými systémami v prostredí VANET sietí. Existujúce riešenia sú pre takéto nasadenie nevyhovujúce, preto som navrhol a naprogramoval nový systém postavený na úplne iných princípoch.


MMKeyboard2k

 icon 
Autori: ja sám
Verzia: 1.0
Licencia: GPL-3

MMKeyboard2k sa dá popísať ako "daľší ovládač multimediálnych kláves" pre systém X11. Takže, prečo je MMKeyboard2k zaujímavý? Je napísaný čisto v jazyku Python, vďaka čomu sa dá ľahko upravovať. Je plne konfigurovateľný z konfiguračných súborov podobných tým zo systému fluxbox. Funkcionalita programu sa dá ľahko rozšíriť pomocou zásuvných modulov. Moduly môžu medzi sebou komunikovať vďaka konfigurovateľnému systému rúr. A okrem toho... ono to proste funguje.


pypTeX

 icon 
Autori: ja a efi.yunah (šablóna pre iso-690)
Verzia: 0.3
Licencia: GPL-3

pypTeX je náhrada za program BibTeX. Je napísaný v jazyku Python, bez akýchkoľvek dodatočných knižníc, vďaka čomu sa dá používať v takmer akejkoľvek distribúcii GNU/Linux bez inštalácie dodatočného softvéru. Program má v kontraste s programom BibTeX mnoho zaujimavých vlastností, napr. plnú podporu unicode, alebo jednoduché šablónovanie v jazyku Python.


Šachy .FRI

 icon 
Autori: ja, palino a miro
Verzia: 1.0
Licencia: hranie zdarma

Náš server vám ponúka jedinečnú možnosť zahrať si šach s hráčmi z celého sveta. Tento projekt vznikol ako semestrálna práca na predmet Databázové jazyky.

Projekt síce neponúka otvorené zdrojové kódy, šach si však môžete zahrať zdarma.


UML .FRI

 icon 
Autori: UML .FRI team
Verzia: 1.0-rc
Licencia: GPL-2

UML .FRI je vizuálny editor diagramov. Zameriava sa na typy diagramov často používané ľuďmi z IT. Vyvíjaný je študentmi na Fakulte riadenia a informatiky, Žilinskej univerzite v Žiline

Výber jazyka